Fotogrametria z drona Kraków

Ortofotomapy z drona

 

 

Fotogrametria lotnicza to stosunkowo nowa i bardzo nowoczesna technika rejestracji obrazów za pośrednictwem drona wyposażonego w systemy GPS oraz wysokiej jakości i rozdzielczości kamery. Zarejestrowane obrazy za pomocą specjalistycznego oprogramowania z powodzeniem można przetwarzać na fotomapy oraz dokonywać na ich podstawie pomiarów sytuacyjnych. W wyniku precyzyjnego przetworzenia uzyskanego obrazu fotograficznego otrzymywana jest ortofotomapa czyli zdjęcie o ujednoliconej skali, w założonym układzie współrzędnych, przedstawiona obrazem aerofotograficznym.

Do opracowywania metrycznych map terenu 2D/3D wykorzystujemy  drony Mavic 2 Pro, Inspire 1 z kamerą X5 do fotogrametrii lotniczej, oprogramowanie do przetwarzania danych z drona oraz wydajną stację roboczą do obróbki grafiki 2D/3D).

Dzięki zastosowaniu dronów możemy szybko i precyzyjnie zbierać dane dotyczące terenu, a następnie przetwarzać je za pomocą specjalistycznych narzędzi. Tak opracowane dane cyfrowe znajdą szerokie zastosowanie w geodezji, dla developerów do wizualizacji terenu i przestrzennych modeli 3D, rolnictwie w administracji i budownictwie. Na ortofotomapach można również prowadzić ocenę stanu zadrzewienia, ukształtowania terenu, wykonywać pomiary objętości, pomiary powierzchni, wymiarować itd. 

Fotogrametria z drona to rozwiązanie dla firm zajmujących się projektowaniem, budową i zarządzaniem infrastrukturą oraz dla wszystkich, którzy potrzebują dokładnych i aktualnych danych o terenie. Dzięki niej możliwe jest również wykonanie zdjęć terenu z lotu ptaka, co pozwala na lepsze zrozumienie układu przestrzennego oraz na wizualizację projektów i planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Możliwości oraz zastosowania: 

  • Mapy ortorektifikowane: są to mapy, na których obiekty są widziane z góry z perspektywy geodezyjnej. Mapy te są wyznaczane przez współrzędne geograficzne. 
  • Inwentaryzacja budynków i infrastruktury: Fotogrametria z drona pozwala na dokładne zmierzenie wymiarów budynków i innych obiektów, co może być przydatne podczas inwentaryzacji nieruchomości lub oceny stanu technicznego infrastruktury.
  • Ochrona środowiska i zarządzanie zasobami: Fotogrametria z drona może być wykorzystywana do monitorowania zmian w terenie, takich jak zmiany w zasobach leśnych czy zanieczyszczenie środowiska.
  • Ocena szkód powstałych w wyniku katastrof: Fotogrametria z drona może być wykorzystana do szybkiej oceny szkód powstałych w wyniku katastrof.
  • Modele 3D: są to modele trójwymiarowe terenu, które mogą być wykorzystane do celów projektowych i inżynierskich.
  • Rastrowe mapy: są to mapy, które składają się z siatki komórek (tzw. pikseli) reprezentujących wartości atrybutów terenu, takich jak wysokość, nachylenie i rodzaj nawierzchni. Mapy te są idealne do celów analizy terenu i monitorowania zmian w czasie.
  • Rolnictwo: Fotogrametria z drona może być wykorzystana do monitorowania upraw
  • Mapy wirtualnej rzeczywistości: są to mapy, które mogą być wykorzystane do tworzenia wirtualnych środowisk do celów edukacyjnych i rekreacyjnych.
  • Ortofotomapy utworzone ze zdjęć wykonanych podczas lotów fotogrametrycznych mogą posłużyć do obliczeń: pomiarów odległości, pomiarów powierzchni, wysokości lub pomiarów objętości  np. hałd ziemi, piasku, węgla itp. Ta usługa jest dedykowana między innymi dla firm budowlanych lub kopalni.
  • Turystyka i rekreacja: Fotogrametria z drona może być wykorzystana do tworzenia atrakcyjnych materiałów promocyjnych dla turystyki i rekreacji.

 

 

Model 3D teksturowany

 
 

Kościół św. Wojciecha na krakowskim Rynku 

 
 

 
 

Fragment inwestycji budowy linii tramwajowej w Krakówie


 

Mapa 3D chmura obliczeniowa oraz narzędzia pomiarowe

(w prawym górnym roku należy rozwinąć menu narzędzi)

 
 

Wymiarowanie map i modeliFotogrametria z drona Kraków

 

Przykładowa ortofotomapa na warstwie OSM

 

Model powierzchni terenu 

 

Mapa 3D teksturowana

Fotogrametria z drona Kraków

 

Nasza strona i zdjęcia Krakowa oraz portfolio: Kraków z nieba

Wykonujemy również giga panoramy na zamówienie: giga panoramy Kraków

Scroll to Top