Budowa linii tramwajowej Kraków Górka Narodowa

materiały do filmu

 

 

fotogrametria kraków, mapy 3d, wizualizacja terenu, ortofotomapy Kraków

Wizualizacja 3D Ul Opolska

 

 

Narzędzia do zabawy i wymiarowania oraz chmura punktów

w prawym górnym roku należy rozwinąć menu narzędzi

 

 

 

Ul. Opolska

 

Rejon ul. Bociana oraz wiadukt pod torami kolejowymi. 

 

Okolicy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 

 

Okolicy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top